AGAMIA

bezpłodność

niezdolność do rozmnażania płciowego, wynikająca z niedorozwoju układu rozrodczego (np. u robotnic pszczół i mrówek); a. występuje u gatunków społecznych, może być stała lub okresowa.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama