AKLIMATYZACJA

ogół procesów fizjologicznych i zmian morfologicznych, zachodzących w organizmach zwierzęcych i roślinnych, służących ich przystosowaniu się do nowych warunków środowiskowych, gł. klimatycznych; również świadome działanie człowieka, mające na celu wprowadzenie nowych gatunków czy odmian na określony teren; przebieg procesu uzależniony jest od zdolności adaptacyjnych organizmu oraz od różnic między środowiskiem pierwotnym i docelowym.

Reklama

Powiązane hasła:

JENOT, DAUBENTON Louis Jean

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama