ALANTOINA

heterocykliczna pochodna mocznika, należąca do związków zwanych ureidami; powstaje z kwasu moczowego w korzeniach roślin (fasola, soja) współżyjących z bakteriami brodawkowymi, dzięki wiązaniu wolnego azotu z powietrza; następnie transportowana jest do pędu, gdzie uwalnia amoniak, który zostaje włączony w procesy metaboliczne; a. jest również końcowym produktem metabolizmu zasad purynowych u mięczaków, gadów i niektórych ssaków; stosowana w przem. farmaceutycznym do produkcji maści i zasypek.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama