ALLOCHORIA

alochoria

sposób rozsiewania przez rośliny owoców i nasion, polegający na wykorzystaniu czynników zewn., takich jak wiatr (anemochoria), woda (hydrochoria), zwierzęta (zoochoria) oraz człowiek (antropochoria); np. pęknięcie ścian owocni u niecierpka drobnokwiatowego pod wpływem dotyku, połączone z otwarciem się owocu i wyrzuceniem nasion.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama