AMFIBIONTY

amfibiotyczne organizmy (biol. 1)

zwierzęta część cyklu życiowego spędzające w wodzie w postaci larwalnej (oddychające skrzelami i skrzelotchawkami), część na lądzie jako osobniki dorosłe (oddychające za pomocą lub tchawek), np. płazy, komary, ważki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama