ANAFOREZA

(biol.)

zmiany ewolucyjne prowadzące do zróżnicowania osobników, zachodzące w wyniku przystosowywania się do nowego otoczenia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama