ANALIZATOR

(fizjol.)

oznaczenie zespołu neuronów biorących udział w odbiorze i analizie bodźców oddziałujących na organizm; a. składa się z części obwodowej, tzn. narządów zmysłów i receptorów czuciowych, części przewodzącej impulsy nerwowe i części ośrodkowej czyli obszarów mózgu odbierających informacje; m.in. a. wzrokowy, słuchowy, węchowy, smakowy, kinestatyczny, skórny; termin wprowadzony przez I.P. Pawłowa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama