ANALOGICZNE NARZĄDY

narządy różnych zwierząt spełniające podobne funkcje, lecz różniące się pochodzeniem i budową; może je cechować zewnętrzne podobieństwo; występują u organizmów bardzo nieraz odległych pod względem systematycznym ale prowadzących podobny tryb życia; np. skrzydła ptaków (przekształcone kończyny piersiowe kręgowców) i owadów (nie mające nic wspólnego z kończynami i posiadające postać fałdów skórnych).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama