APOGAMIA

typ rozmnażania bezpłciowego u roślin, polegający na tym, że nowy zarodek powstaje z komórki wegetatywnej gametofitu (bez zapłodnienia i udziału komórki jajowej); występuje gł. u paprotników i niektórych traw.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama