AREAŁ

powierzchnia gruntu uprawnego, obszar; w biologii obszar występowania zwierząt lub roślin określonego gatunku.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama