ASCHOFFA REGUŁY

dotyczą okołodobowego rytmu biologicznego; w ciągłym oświetleniu doba u człowieka i zwierząt dziennych ulega skróceniu poniżej 24 godz., a stosunek czasu aktywności do czasu wypoczynku wzrasta, podczas gdy w stałej ciemności doba ulega wydłużeniu, a czas aktywności maleje; u zwierząt nocnych zachodzi zjawisko odwrotne; zjawisko odkryte przez niem. fizjologa L. Aschoffa.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama