AUTOGONIA

autogeneza (gr.)

pogląd, iż zmiany ewolucyjne w przyrodzie zachodzą wskutek wewnętrznej zdolności organizmów do samodoskonalenia się, a w związku z tym są niezależne od warunków środowiska.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama