AUTOGONIA

autogeneza (biol. 2)

synonim samorództwa - teorii z czasów starożytnych i średniowiecznych, wg której organizmy żywe powstają bezpośrednio z materii nieożywionej; teoria obalona przez L. Pasteura w XIX w.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama