AUTORADIOGRAFIA

(med.) metoda badania struktury i czynności narządów i tkanek pod kątem zawartości w nich pierwiastków i związków chem.; polega na obserwacji gromadzenia się w tkankach substancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi i śledzeniu przebiegających reakcji; przyłożenie do badanego obiektu kliszy fotograficznej i jej ekspozycja w ciemności przez określony czas pozwala, po wywołaniu i utrwaleniu, uzyskać obraz fotograficzny rozmieszczenia substancji promieniotwórczych, zw. autoradiogramem; powszechnie stosowana w biologii i medycynie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama