Reklama

"CENSUS OF MARINE LIFE"

międzynarodowy program naukowy poświęcony bliższemu poznaniu świata oceanicznego; zapoczątkowany 1995 raportem amer. National Academy of Sciences przewiduje m.in. do 2010 policzenie wszystkich gat. stworzeń morskich (ryb, innych zwierząt i roślin); w programie uczestniczy ok. 300 naukowców z 53 krajów świata; pierwsze sprawozdanie z prac pt. Nieznany ocean przedstawiono 2003 (doliczono się m.in. 15 304 gat. ryb i 1700 nieznanych dotąd gat. zwierząt i roślin); koszt programu sięga 1 mld dolarów.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama