DOBÓR PŁCIOWY

forma doboru naturalnego; selekcja wynikająca ze współzawodnictwa samców w zachowaniach godowych; powoduje nasilenie w populacji tych cech, które mają wpływ na wynik walki między samcami (np. siła mięśni, wielkość poroża u jeleni) lub na wybór samca przez samicę (barwne upierzenie czy śpiew samców niektórych ptaków); termin wprowadzony przez Darwina.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama