Reklama

ENCEFALIZACJA

cerebralizacja

ograniczanie autonomii niższych struktur nerwowych i przejmowanie ich funkcji przez struktury wyższe w miarę rozwoju filogenetycznego; pozbawienie np. żaby półkul mózgu nie wpływa na jej zdolność wykonywania złożonych ruchów gdyż te są kierowane przez rdzeń kręgowy; u ssaków tymi ruchami kierują ośrodki w mózgu; u naczelnych (zwł. u człowieka) występuje kortykalizacja - przejęcie przez korę mózgową tych funkcji, które u niższych ssaków wykonują ośrodki podkorowe; proces e. trwa przez całe życie (np. automatyczne opróżnianie pęcherza i odbytnicy u noworodka sterowane przez ośrodki rdzeniowe jest - w miarę upływu lat - przejmowane przez korę i staje się zależne od woli).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama