FIBRYNOGEN

białko z grupy bioglobulin o strukturze włókienkowej; występuje w osoczu krwi, bierze udział w procesie krzepnięcia krwi przechodząc pod wpływem działania enzymu trombiny w fibrynę (włóknik, końcowy produkt procesu krzepnięcia krwi).

Reklama

Powiązane hasła:

TROMBINA, WŁÓKNIK, SKLEROPROTEINY, SUROWICA, PRZECIWZAKRZEPOWE LEKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama