FOTYCZNA STREFA

górna warstwa wód zbiorników wodnych prześwietlona światłem słonecznym (w jeziorach do ok. 400 m, w morzach do ok. 1700 m); miejsce rozwoju autotroficznej roślinności wodnej; w jej ramach rozróżnia się strefę eufotyczną (jaśniejszą) i dysfotyczną (ciemniejszą).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama