GRANULOCYTY

leukocyty (krwinki białe) zawierające ziarnistości w cytoplazmie; jądro komórkowe płatowate; zależnie od różnego stopnia powinowactwa ziarnistości do barwników rozróżnia się g. zasadochłonne (bazofile), g. kwasochłonne (eozynofile) i g. obojętnochłonne (neutrofile), najliczniejsze; wykazują dużą aktywność fagocytarną, stąd zwane są makrofagami.

Reklama

Powiązane hasła:

KRWIOTWÓRCZY UKŁAD, MIKROFAGI, NEUTROFILE, LEUKOCYTY, EHRLICH Paul, NARZĄDY KRWIOTWÓRCZE, AGRANULOCYTOZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama