HALIZNA

przeznaczona do zalesiania powierzchnia leśna pozbawiona drzewostanu, leżąca odłogiem przez czas dłuższy niż normalnie stosowany przy odnowieniu lasu (powyżej 5 lat); także nieurodzajne miejsce między polami ornymi.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama