Reklama

HALOBIONTY

organizmy roślinne i zwierzęce, żyjące wyłącznie w wodach lub na glebach silnie zasolonych (powyżej 50‰); ze wzrostem zasolenia liczba gatunków maleje: przy zasoleniu 200‰ żyje jeszcze np. skorupiak Artemia salina, przy zasoleniu 280‰ - wyłącznie niektóre gatunki wiciowców.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama