OSTOJA

refugium (biol. 1)

zazwyczaj niewielki obszar, w którym dzięki sprzyjającym warunkom ekol. przetrwały gat. roślin i zwierząt historycznie starsze (relikt), które na innych obszarach wyginęły, na skutek zmian środowiska, np. zlodowacenia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama