PLAZMODESMY

cienkie pasemka cytoplazmy, łączące protoplasty komórek w tkankach roślinnych; w wyniku istnienia połączeń między cytoplazmą sąsiednich komórek przy pomocy p. cała roślina stanowi fizjologiczną całość.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama