PROTOBIONTY

hipotetyczne, pierwotne formy życia na ziemi; wg koncepcji biogenezy A. Oparina p. powstały z kwasów nukleinowych i białek (zw. koacerwantami), wyodrębnionych ze środowiska pod postacią kropel; pierwotnie cudzożywne, w procesie ewolucji i selekcji naturalnej p. wykształciły zdolność do przekształcania materii martwej w żywą, a więc do samożywności; wg innej koncepcji p. miały być kryształami minerałów ilastych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama