SEGREGACJA

(bio.)

proces oddzielania się pojedynczych alleli genów danej pary i ich rozdział do komórek potomnych; zachodzi podczas mejozy; ma wpływ na zmienność tej samej cechy (np. barwy); patrz też: Mendla prawa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama