Reklama

SELEKCJA HODOWLANA

selekcja sztuczna

metoda hodowli zwierząt; polega na wyborze do dalszego rozrodu jedynie tych osobników, które spełniają określone warunki; prowadzi do utrwalenia nowych genotypów, wytworzenia nowych odmian i ras o pożądanych przez hodowcę cechach; do kryteriów uwzględnianych przy s.h. należą: cechy osobnicze danego zwierzęcia (np. budowa ciała, zdrowotność, temperament), cechy jego przodków i cechy potomstwa; tzw. s.h. ostra zachodzi, gdy wybrana do rozrodu para posiada cechy odbiegające znacznie od przeciętnie występujących w stadzie; s.h. łagodna - w przypadku, gdy różnice są niewielkie; w przyrodzie występuje tzw. selekcja naturalna, prowadząca do przeżycia i rozmnażania się jedynie osobników najlepiej przystosowanych do warunków środowiska; selekcja naturalna jest gł. mechanizmem ewolucji.

Reklama

Powiązane hasła:

RASA CZYSTA, WYBÓR HODOWLANY, SELEKCJA SZTUCZNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama