Reklama

ABSOLUTYZM

SYNONIM: dyktatura, totalitaryzm, totalizm, tyrania, despotyzm

Reklama

ANTONIM: demokracja, parlamentaryzm, system przedstawicielski ♦ równość, sprawiedliwość społeczna, wolność (myśli/wyznania), tolerancja ♦ republika

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama