Reklama

AARON

wg starszy brat Mojżesza, pierwszy arcykapłan Izraelitów i protoplasta rodu kapłańskiego.

Reklama

Powiązane hasła:

ARON, PINCHAS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama