Reklama

ACHACY MNIEJSZY

zw. konstantynopolitańskim, święty (IV w.)

był najprawdopodobniej zwykłym żołnierzem (wg innych przekazów - centurionem) z Kapadocji; poniósł śmierć męczeńską w Konstantynopolu; legenda powiada, że przed torturami wygłosił przed sędziami długą apologię chrześcijaństwa, a usłyszawszy głos z nieba - nawrócił więziennych strażników; w kulcie występuje jako jeden z tzw. czternastu wspomożycieli. Czczony 8 maja.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama