Reklama

ADALBALD

święty (?-652)

żył na dworze króla Dagoberta I; ożenił się tam z Gaskonką, św. Ryktrudą, a ich związek był przykładem szczęśliwego małżeństwa; czczony 2 lutego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama