Reklama

AELRED

święty (?-1167)

nauczyciel na szkockim dworze królewskim, później opat cysterski w Revesby; autor kilku dzieł ascetycznych i żywotów, świętych; czczony 12 stycznia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama