ATENODOR

święty (III w.)

urodził się prawdopodobnie w Poncie i był biskupem w swym rodzinnym mieście; czczony 7 listopada.

Reklama

męczennik; w czasie prześladowania za cesarza Dioklecjana poddany został okrutnym torturom i ścięty; czczony 11 listopada.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama