Reklama

EUZEBIUSZ z SAMOSATY

święty (IV w.)

ok. 360 roku biskupem Samosaty w Syrii; pomógł w objęciu przez św. Bazylego biskupstwa w Cezarei, prowadził korespondencję ze św. Grzegorzem z Nazjanzu; 373 skazany na wygnanie; na stolicę biskupią wrócił po śmierci cesarza (378) i podjął walkę z pozostałościami arianizmu; zginął prawdopodobnie rok po powrocie, uderzony w głowę kamieniem przez jakąś kobietę, zolenniczkę arian. Martyrologium rzymskie wspomina go jako męczennika - chyba mylnie - 21 czerwca.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama