FELIŃSKI Zygmunt Szczęsny

(1822-95)

Reklama

arcybiskup w-wski; II 1862 otworzył kościoły w-wskie zamknięte na znak protestu po wtargnięciu do nich 15 X 1861 wojsk ros.; przeciwnik manifestacji narodowych w kościołach; zwolennik legalizmu, był przeciwny powstaniu; po przyłączeniu się do powstania 1863 podał się do dymisji z Rady Stanu; swoje koncepcje polityczne wyraził w liście do cara - proponował unię dynastyczną niepodległej Polski z Rosją; 1863 po egzekucji powstańca-duchownego skierował protest do władz, za co musiał opuścić Warszawę i przebywał 20 lat na wygnaniu w Jarosławiu nad Wołgą; później osiadł w Galicji; Pamiętniki.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama