Reklama

APOCHROMAT

układ optyczny składający się z soczewek wykonanych z różnych gatunków szkła, niekiedy także zwierciadeł, eliminujący niemal całkowicie aberrację sferycznąchromatyczną; stosowany w precyzyjnych przyrządach optycznych.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama