AGENOR

Pochodzenie greckie, utworzone od słów agan (zbytnio) i aner (mężczyzna). Oznacza: mężny, bohaterski. ZDROBNIENIA: Agenorek, Aguś. OBCE FORMY: Agenor (ogólnie przyj. forma).
NAZWISKA:
Agaś, Aguś.
ZNANE POSTACIE:
Agenor, syn Posejdona i Libii. Agenor z Mityleny, jeden z najsłynniejszych znawców muzyki na przełomie IV i III w. p.n.e. Agenor Gołuchowski Senior, polityk galicyjski (8 II 1812–3 VIII 1875). Agenor Maria Adam Gołuchowski, dyplomata austro-węg. (25 III 1849–28 III 1921). Agenor Incrocci Age, scenarzysta wł. (1919). Agenor Jan Gawrzyał, menedżer pol. (1954).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama