MALINOWSKI

Ernest (1808 lub 1815-99)

Reklama

inżynier kolejowy i drogowy, prof. uniw. w Limie; uczestnik powstania listopadowego, potem na emigracji we Francji, od 1852 w Peru; prowadził prace nad fortyfikowaniem wybrzeża (zwł. portu Callao); zaprojektował i wybudował linię kolejową Callao-Oroya (Kolej Transandyjska), przebiegającą do wys. 4769 m (do 2005 najwyżej położona linia kolejowa na świecie); 1999, w najwyższym odcinku trasy, na przełęczy Ticlio na wys. 4818 m n.p.m. odsłonięto pomnik Malinowskiego; 1866 w czasie wojny Peru z Hiszpanią dowodził obroną wybrzeża, przyczyniając się do rozproszenia floty hiszp.; jego podobiznę umieszczono, jako zasłużonego dla zwycięstwa, na cokole pomnika ku czci ministra wojny M. Galveza.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama