MIERZEJEWSKI

Czesław (1919-77)

syn Henryka, inżynier; 1942-44 szef chemigrafii w Tajnych Wojskowych Zakładach Wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Gł. AK; po wojnie konstruktor obrabiarek do skrawania metali, wytaczarek, frezarek bramowych, tokarek do turbin.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama