LISTA UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO

rejestr zabytków, zespołów i miejsc zabytkowych, pomników przyrody i obszarów chronionych, sporządzony z myślą o realizacji Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego; prowadzona od 1972 przez wyspecjalizowane agendy UNESCO; spośród pol. dóbr kultury i zabytków przyrody na liście znajdują się: zespoły staromiejskie Krakowa, Torunia, Warszawy i Zamościa, Kopalnia Soli w Wieliczce, teren b. obozu zagłady w Oświęcimiu, zamek w Malborku, Białowieski Park Narodowy, zespół klasztorny w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, 6 drewnianych kościołów gotyckich z XV i XVI w. (w Lipnicy Murowanej, Sękowej, Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Bliznem i Haczowej) o zrębowej konstrukcji, krytych gontem, Mużakowski Park w Łęknicy nad Nysą Łużycką; od 2001 obejmuje nie tylko materialne zabytki kultury, stąd na liście znalazła się m.in. najstarsza chińska opera Kunqu, sanskrycki teatr Kuttiyatam z Indii, śpiewane opowieści Hudhud ludu Ifuago z Filipin, uzbecka tradycja kulturowa z regionu Bojsun, japoński teatr nogaku, wiekowy rytuał królewski z koreańskiej świątyni Jongmayo z muzyką, sycylijski teatr marionetek Opera de Pui, średniowieczne misterium z hiszp. Elche, kreacja i symbolika krzyży na Litwie.

Reklama

Powiązane hasła:

SZKOCJAŃSKIE JASKINIE, AUSTRALIA, LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO, NIASA, SPIRA, MESA VERDE, RILSKI MONASTYR, ANTRIM, ALPY POŁUDNIOWE, ZAMOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama