MUZEUM CZARTORYSKICH

najstarsze pol. muzeum, zbiory gromadzone przez rodzinę Czartoryskich od drugiej poł. XVIII w. w Domku Gotyckim i Świątyni Sybilli w Puławach; część ocalałą po powstaniu listopadowym wywieziono do Paryża, 1876 umieszczono w Krakowie; wybitna kolekcja malarstwa europejskiego, z dziełami Leonarda da Vinci (Dama z łasiczką) i Rembrandta (Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem), Cateny, Govaertsa, J. van Ruysdaela, a także przedmioty użytkowe; działa na prawach fundacji; od 1951 Oddział Muzeum Nar. w Krakowie; związana z nim jest także licząca ok. 200 tys. woluminów Biblioteka Czartoryskich.

Reklama

Powiązane hasła:

ARSENAŁ, SOKOŁOWSKI, CZARTORYSKI Władysław, CZARTORYSKICH ZBIORY, GĄSIOROWSKI, KALLENBACH, DAMA Z ŁASICZKĄ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama