ADAMETZ Leopold

(1861-1941)

zootechnik i genetyk austr.; prof. UJ i wyższej szk. roln. w Wiedniu, czł. AU w Krakowie i Wiedniu oraz PAU; badania nad bydłem czerwonym polskim; m.in. Studien über das polnische Rothvieh, Hodowla ogólna zwierząt domowych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama