BATESON William

(1861-1926)

biolog, genetyk ang.; prof. uniw. w Cambridge, czł. Royal Society; stworzył podstawy nowoczesnej nauki o dziedziczeniu i nadał jej nazwę genetyka; wprowadził pojęcia homozygota, heterozygota, allelomorf; 1900 wydobył z zapomnienia i przetłumaczył na j. angielski gł. dzieło G. Mendla (Experiments with Plant Hybridis) przyczyniając się do nadania mu światowego rozgłosu; autor m.in. Problems of Genetics.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama