BAUR Erwin

(1875-1933)

niemiecki botanikgenetyk; prof. wyższej szkoły rolniczej w Berlinie; założyciel (1928) i dyr. naukowo-badawczego inst. hodowlanego w Müncheberg (od 1938 zwanego Erwin-Baur-Institut); twórca nowych odmian roślin uprawnych; autor wielokrotnie wznawianych fundamentalnych prac Einführung in die Vererbungslehre, Wissenschaftliche Grundlagen der Pflanzenzüchtung

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama