BOGUCKI Mieczysław

(1884-1965)

fizjolog i zoolog; organizator badań biologii morza w Polsce; 1932-39 dyr. Stacji Morskiej na Helu i w Gdyni, 1945-51 kier. Morskiego Laboratorium Rybackiego w Gdyni, prof. Inst. Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego; red. "Acta Biologiae Experimentalis" i "Polskiego Archiwum Hydrobiologii"; autor prac dotyczących fizjologii zwierząt wodnych, biologii i ekologii morza.

Reklama

Podobne hasła:

  • MIECZYSŁAW, Pochodzenia starosłowiańskiego,...
  • MARIA, Pochodzenia najprawdopodobniej...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama