BOYD William

(1903-1983)

amerykański serologimmunolog, prof. uniw. w Bostonie; badacz zróżnicowania serologicznego populacji ludzkich, zwł. częstotliwości występowania poszczególnych grup krwi.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama