CESALPINO Andrea

(1519-1603)

włoski lekarz, botanik i filozof; prof. uniw. oraz dyr. ogrodu botanicznego w Pizie, później wykładał w Rzymie; w pracach med. przedstawił teorie ; w botanice wprowadził koncepcję gatunku roślinnego, będąc jednym z prekursorów Linneusza; Daemorum investigatio patetica, De plantis librii XVI.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama