CHAPEVILLE François

(ur. 1924)

biochemik franc., urodzony w Polsce (jako Franciszek Chrapkiewicz); od 1946 we Francji, od 1963 prof. Sorbony, wieloletni dyr. Inst. Biologii Molekularnej w Paryżu; 1961 odkrył mechanizm odszyfrowywania kodu genetycznego, dowodząc, że informacje zawarte w genach są odczytywane przez RNA; także badania nad rolą tRNA w przenoszeniu informacji z genów na białka i nad metabolizmem siarki w żywych komórkach.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama