CYGAŃSKI Mateusz

(XVI w.)

myśliwy, autor pierwszej pol. książki ornitologicznej Myślistwo ptasze, zawierającej 173 wierszowane opisy różnych gat. ptaków (także wiadomości z zakresu biologii, hodowli, łowiectwa i roli ptaków w przyrodzie); C. był analfabetą, a swoją książkę podyktował.

Reklama

Powiązane hasła:

ORNITOLOGIA, ZOOLOGIA W POLSCE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama