DEMEL Kazimierz Konstanty

(1889-1978)

biolog, zoolog, oceanograf, prof. WSROlsztynie; współorganizator placówek nauk.-badawczych m.in. nad jeziorem Wigry i na Helu; autor ponad 150 prac naukowych, m.in. Zwierzę i jego środowisko, Życie morza, Morza i oceany.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama